علیرضا حاجی علی محمدی

درباره من

دکتر علیرضا حاجی علی محمدی
image

استادیار گروه آموزشی مهندسی خودرو @ دانشکده مهندسی مکانیک

کارشناسي (84-80): مهندسی مکانیک، ساخت و تولید، دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسي ارشد (86-84): مهندسي مکانيک- ساخت و توليد دانشگاه صنعتي اميرکبير  دکتري (92-87): مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي اميرکبير زمینه های تحقیقاتی: روش های مخصوص تولید (اولتراسونیک، EDM)، طراحی، ساخت و تولید موتورهای احتراق داخلی، ماشین بینایی ...

محقق گوگل

(1400/6/31)

استنادات

226

h-index

9

i10-index

9

مؤلفین همکار

26

اسکوپوس

(1400/4/5)

استنادات

158

مقالات

13

h-index

8

مؤلفین همکار

34

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1391

فرصت مطالعاتی

موناش

تحت راهنمایی پروفسور دیمون هونری

1387-1392

دکتری

صنعتی امیرکبیر تهران

1384-1386

کارشناسی ارشد

صنعتی امیرکبیر تهران

1380-1384

کارشناسی

صنعتی امیرکبیر تهران

تجارب

1398-1399

رییس انجمن علمی موتور ایران

انجمن علمی موتور ایران

1396

مسئول بخش نمایشگاه تخصصی

بیست و ششمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک-دانشگاه سمنان

1395-1397

مشاور فرهنگی دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه سمنان

1392-1394

رییس اداره الگوبرداری

مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو (ایپکو)

1387-1392

کارشناس طراحی

مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو (ایپکو)

1396

مدیر بخش علمی همایش موتورهای درونسوز

انجمن علمی موتور ایران

1392-1394

سرگروه طراحی قطعات بالایی موتور

مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو (ایپکو)

پروژه موتور دیزل سواری (EFD)

مهارت ها

مشاوره تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی-تولیدی

مدیریت پروژه های توسعه محصول جدید

طراحی قطعات و سامانه های موتورهای احتراقی

مشاوره راه اندازی طرح های کسب و کار صنعتی

الگوبرداری موتورهای احتراقی

مدیریت رویدادهای علمی صنعتی

اولویت های پژوهشی

پوشش های PVD و DLC، اصطکاک و سایش (موتورهای احتراقی و ابزارهای برشی)

طراحی و ساخت دستگاههای تولیدی

پردازش تصاویر در محاسبه عمر ابزارهای برشی و مشخصات فواره سوخت

تزریق سوخت و مطالعه تجربی فواره های مایع و گازی

پوشش های ابزار و ابزارهای برشی

مهندسی اولتراسونیک (کاربرد اولتراسونیک در فرایندهای ماشینکاری)

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
بررسی متغیرهای طراحی فرآیند ساخت افزایشی آلیاژ 4043، برای ایجاد تغییرات غیر عملکردی بستار
تحقیقات موتور(2020)
محمد کامیاب*, محمد صادق محبی, ^علیرضا حاجی علی محمدی
معادله تجربی برای عمق نفوذ بر حسب زمان و فشار در افشانۀ تزریق درگاهی موتور بنزینی با استفاده از نتایج عکسبرداری تند از فوارۀ سوخت
تحقیقات موتور(2020)
مهدی نظری, ^علیرضا حاجی علی محمدی*, مصطفی میرسلیم, حمیدرضا فجری
بررسی عددی و تجربی سامانه پاشش سوخت لوله مشترک و ارزیابی تاثیر فشار پاشش سوخت بر ویژگی های پاشش و نوسانات فشار
تحقیقات موتور(2020)
رسول همتیان, جعفر مساح*, سید رضا حسن بیگی, ^علیرضا حاجی علی محمدی
Experimental Study of the Coking Phenomenon Effects on Spray Characteristics of the High Pressure Diesel Injector
Journal of Applied Fluid Mechanics(2020)
میثم شیخ وظایفی*, مفید گرجی بندپی, ^علیرضا حاجی علی محمدی, مصطفی میرسلیم
مدلسازی آماری پارامترهای موثر در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی آلیاژ تیتانیوم -Ti 6Al-4Vبا استفاده از مخلوط نانوذرات اکسید آلومینیوم و اکسید سیلیسیم در دیالکتریک
مهندسی مکانیک مدرس(2020)
9511170001, ^وحید عابدینی*, ^علیرضا حاجی علی محمدی
Cutting forces and tool wear investigation for face milling of bimetallic composite parts made of aluminum and cast iron alloys
IJE International Journal of Engineering(2020)
9411170012, ^علیرضا حاجی علی محمدی*, ^وحید عابدینی
Effects of Ageing and Forging on Short-term Creep Behaviors of Inconel-713C Superalloy at 850 °C
IJE International Journal of Engineering(2020)
^محبوبه آزادی*, ^محمد آزادی, ^علیرضا حاجی علی محمدی
مطالعه تجربی تأثیر رسوب در نوک افشانه دیزل بر رفتار فواره سوخت
تحقیقات موتور(2019)
میثم شیخ وظایفی*, مفید گرجی بندپی, ^علیرضا حاجی علی محمدی, سید مصطفی آقا میرسلیم
Modelling and Evaluation of Waste Heat Recovery Systems in the Case of a Heavy-Duty Diesel Engine
Energies(2019)
Amin Mahmoudzadeh*, Apostolos Pesyridis, وحید اصفهانیان, علی صلواتی زاده, ^علیرضا حاجی علی محمدی
مطالعه تجربی اثر فشار پاشش و زاویه قرارگیری افشانه بر عمق نفوذ فواره تزریق راهگاهی بنزینی با استفاده از روش عکسبرداری پرسرعت
تحقیقات موتور(2018)
مهدی نظری, ^علیرضا حاجی علی محمدی*, سید مصطفی میرسلیم, حمیدضا فجری
شبیه سازی فرآیند تولید تزریق پودر فلزی با استفاده از نرم افزارMoldflow
مهندسی مکانیک(2018)
^علیرضا حاجی علی محمدی*, 9211162023
ارائه معیار پخش شوندگی و بررسی آن برای شرایط فشار محفظه نزدیک به خلا برای فواره های بنزینی تزریق مستقیم چندسوراخ
تحقیقات موتور(2018)
سعید رحمانی, ^علیرضا حاجی علی محمدی*, هادی فتح اللهی, سید مصطفی میرسلیم
Effect of open cell metal porous media on evolution of high pressure diesel fuel spray
FUEL(2017)
ایمان سهرابی اصل*, مفید گرجی بندپی, ^علیرضا حاجی علی محمدی, مصطفی میرسلیم
Influence of chamber pressure on CNG jet characteristics of a multi-hole high pressure injector
FUEL(2017)
ایمان عرفان*, ^علیرضا حاجی علی محمدی, ایمان چیت ساز, مسعود ضیا بشرحق, Robert J. Martinuzzi
مطالعه عددی فواره گاز برخوردی به یک صفحه تخت
مهندسی مکانیک امیرکبیر(2017)
علی نصیری*, ^علیرضا حاجی علی محمدی, اردلان حیدری
Ultra high speed investigation of gaseous jet injected by a single-hole injector and proposing of an analytical method for pressure loss prediction during transient injection
FUEL(2016)
^علیرضا حاجی علی محمدی*, Daniel Edgington-Mitchell, Damon Honnery, امیر عبداله, دکتر نادر منتظرین, مهندس سید مصطفی میرسلیم
بهینه سازی دما و زمان انحلال در ابرهمبستۀ پایه نیکل پرخوران موتور براساس سختی به روش طراحی آزمایشها
تحقیقات موتور(2016)
^محمد آزادی*, 9111181005, 9111162028, ^محبوبه آزادی, ^علیرضا حاجی علی محمدی
Modeling of pressure line behavior of a common rail diesel engine due to injection and fuel variation
JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING(2016)
Mostafa Mohebbi*, Azhar Abdul Aziz, Arman Hamidi, ^علیرضا حاجی علی محمدی, Vahid Hosseini
مطالعه عددی تاثیر استفاده از ریزسوراخ¬ها برای انژکتور موتور دیزل سواری روی خصوصیات افشانه سوخت
سوخت و احتراق(2016)
^علیرضا حاجی علی محمدی*, داود فلاحی, مصطفی میرسلیم
بررسی تجربی اثر امواج آلتراسونیک روی فرآیند برقوکاری بلند راهنمای دریچه موتور
یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(2020-02-18)
جواد رسول زاده, ^علیرضا حاجی علی محمدی*, ^وحید عابدینی
بررسی چالش های ساخت افزایشی در آلیاژ آلومینیوم 4043، برای افزودن ویژگی های بیرونی سرسیلندر
یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(2020-02-18)
محمد کامیاب*, محمد صادق محبی, ^علیرضا حاجی علی محمدی, امیر مافی, فرج اله زارعی
ارائه رابطه تجربی برای عمق نفوذ بر حسب زمان برای افشانه تزریق درگاهی موتور بنزینی با استفاده نتایج عکسبرداری پر سرعت فواره سوخت
یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(2020-02-18)
مهدی نظری چکووری*, ^علیرضا حاجی علی محمدی, سید مصطفی میرسلیم
خواص مکانیکی نمونه¬های ساخت افزایشی آلیاژ 4043 ، بمنظور ایجاد ویژگی¬های بیرونی سرسیلندر
یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(2020-02-18)
محمد کامیاب*, محمد صادق محبی, ^علیرضا حاجی علی محمدی, محسن اسدی طاهری, امیر مافی
تحلیل خرابی عیوب ریخته گری رینگ پیستون با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سطحی
هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی (imat2019)(2019-10-07)
9121187004, ^علیرضا حاجی علی محمدی*, حمیدرضا ریاضی, عبادالله هادبلو
بررسی عددی تاثیر قطر سوراخ¬های افشانه و زاویه مخروطی اسپری بر آلاینده¬های یک موتور دیزل
بیست و هفتمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2019(2019-04-30)
رسول همتیان*, جعفر مساح, سید رضا حسن بیگی, ^علیرضا حاجی علی محمدی
تحلیل رفتاری ماشین کاری تخلیه الکتریکی آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V با استفاده از ترکیب نسبی دو نانو ذره به صورت همزمان در دی الکتریک
بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران، ISME2019(2019-04-30)
سعید اسکوئیان, ^وحید عابدینی*, ^علیرضا حاجی علی محمدی
مطالعه تجربی اثر فشار پاشش و زاویه قرارگیری افشانه بر عمق نفوذ فواره تزریق درگاهی بنزینی با استفاده از روش عکسبرداری پرسرعت
دومین همایش ملی موتورهای درونسوز(2019-02-06)
مهدی نظری چکووری, ^علیرضا حاجی علی محمدی*, سید مصطفی میرسلیم, حامد فجری
بررسی عددی تاثیر زاویه مخروطی اسپری و فشار پاشش سوخت بر آلاینده¬های یک موتور دیزل
دومین همایش ملی موتورهای درونسوز(2019-02-06)
رسول همتیان*, جعفر مساح, سیدرضا حسن بیگی, ^علیرضا حاجی علی محمدی
شبیه‌سازی‌ تأثیر فشار سوخت و جرم اجزای متحرک روی نرخ تزریق سوخت افشانه یک موتور بنزینی پاشش مستقیم
دومین همایش ملی موتورهای درونسوز(2019-02-06)
هادی فتح اللهی*, ^علیرضا حاجی علی محمدی, مصطفی میرسلیم, حامد بصیر, رسول همتیان
ارائه روشی بر مبنای الگوریتم پردازش تصویر KNN برای محاسبه سطح ساییده شده ابزار
پانزدهمین همایش ملی و چهارمین کنفرانس بین¬المللی مهندسی ساخت و تولید(2018-10-24)
9411170012, ^علیرضا حاجی علی محمدی*, ^وحید عابدینی
مطالعه تجربی اثر ترکیب نانو ذرات افزودنی به دی الکتریک در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی آلیاژ Ti-6Al-4V
پانزدهمین همایش ملی و چهارمین کنفرانس بین¬المللی مهندسی ساخت و تولید(2018-10-24)
9511170001, ^وحید عابدینی*, ^علیرضا حاجی علی محمدی
مطالعه تجربی اثر استفاده از امواج اولتراسونیک روی صافی سطح و عیوب ایجاد شده در سوراخکاری قطعات کامپوزیتی تقویت شده با فیبر کربن
پانزدهمین همایش ملی و چهارمین کنفرانس بین¬المللی مهندسی ساخت و تولید(2018-10-24)
9412170004, ^علیرضا حاجی علی محمدی*, امیر عبداله, ^محمد آزادی
Simulation of the effects of molybdenum and chromium coatings on the piston ring wear properties
بیست و ششمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2018(2018-04-24)
داریوش دارینی, ^علیرضا حاجی علی محمدی*, وحید استاد شعبانی
مطالعه تجربی سوراخکاری کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با الیاف کربن (CFRP) با استفاده از ارتعاشات اولتراسونیک
بیست و ششمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2018(2018-04-24)
9412170004, ^علیرضا حاجی علی محمدی*, امیر عبداله, ^محمد آزادی, 9211162027
الگوبرداری عملکرد دمابان پایش پذیر مورد استفاده در مدیریت حرارتی موتور های احتراقی
بیست و ششمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2018(2018-04-24)
9311162021, ^علیرضا حاجی علی محمدی*, حامد بصیر, شهاب الدین علویون, 9311162028
اندازه گیری سرعت جریان در سرسیلندر موتور ملی EF7با استفاده از روش PIV
دهمین همایش بین‌المللی موتورهای درونسوز و نفت(2018-02-13)
علیرضا عابدی, آرش محمدی, ^علیرضا حاجی علی محمدی, ابراهیم شیرانی
مطالعه تجربی اثرات زاویه گوه ابزار برش حلقه سنبه بر روی سایش و عمر ابزار
دهمین همایش بین‌المللی موتورهای درونسوز و نفت(2018-02-13)
9511170015, ^علیرضا حاجی علی محمدی*, هادی فتح اللهی, عباس صالحی, علی طاهری نسب
مطالعه تجربی اثر فومهای متخلخل بر مشخصههای کلان فواره پرفشار سوخت دیزل
دهمین همایش بین‌المللی موتورهای درونسوز و نفت(2018-02-13)
ایمان سهرابی, مفید گرجی بند پی, ^علیرضا حاجی علی محمدی, سید مصطفی آقا میرسلیم, سید محمد افقهی
بررسی عددی تاثیر جانمایی سوراخهای افشانه، نوع سوخت، زاویۀ پاشش و دمای سوخت بر خصوصیات فواره
چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری¬های نوین در علوم مهندسی(2017-02-23)
سعید رحمانی*, مصطفی محبی, ^علیرضا حاجی علی محمدی, احد حیدری
توسعه روش تجربی صحه گذاری نتایج شبیه سازی فرآیند آهنگری داغ در قالب بستۀ سوپر آلیاژ Inconel 713
چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی(2017-02-23)
^علیرضا حاجی علی محمدی, 9111162013, 9111162028, ^محمد آزادی, ^محبوبه آزادی
مطالعۀ تجربی نحوۀ پخش شوندگی فوارۀ تزریق مستقیم بنزین در فشارهای متفاوت پاشش سوخت
چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری¬های نوین در علوم مهندسی(2017-02-23)
سعید رحمانی*, ^علیرضا حاجی علی محمدی, سید مصطفی آقا میرسلیم
مطالعه تجربی کارایی سامانه شستشوی اولتراسونیک با استفاده از قطعه جلویی یکپارچه
سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران(2016-11-08)
^علیرضا حاجی علی محمدی*, امیر عبداله
مطالعۀ تجربی شکل¬گیری فوارۀ خروجی از افشانۀ موتور دیزل ملی (EFD)
نهمین همایش موتورهای درونسوز و نفت(2016-02-16)
داود فلاحی*, ^علیرضا حاجی علی محمدی, مصطفی میرسلیم
بررسی تجربی تأثیر زمان شروع پاشش سوخت و مقدار اضافه هوا بر احتراق موتور RCCI
نهمین همایش موتورهای درونسوز و نفت(2016-02-16)
مصطفی محبی, مسعود ریحانیان, وحید حسینی*, ^علیرضا حاجی علی محمدی
مطالعه تجربي سوراخكاري كامپوزيت هاي پايه پليمري به كمك امواج اولتراسونيك
جديدي توحيد(تاریخ دفاع: 1397/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تجربي اثر پارامترهاي ماشينكاري روي سايش ابزار در قطعات دو جنسي با استفاده از روش پردازش تصاوير
سليقه اميرعطا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تجربي امواج آلتراسونيك بر صافي سطح در فرآيند سوراخكاري عميق
رسول زاده جواد(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تجربي استفاده از مخلوط نانو ذرات اكسيد آلومينيوم و اكسيد سيليسيم در ماشينكاري تخليه الكتريكي آلياژ Ti-6Al-4V
اسكوئيان سعيد(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تجربي اثر پارامترهاي فرآيند برشكاري برسايش ابزار پولكي
شهمراد امير(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تجربي اثر نانو ذره sio2 در روانكاري نيمه خشك بر قابليت ماشينكاري فولاد 304L
كريم پور هادي(تاریخ دفاع: 1397/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي پارامترهاي موثر در فرايند سوراخكاري كامپوزيت دو لايه ي آلومينيوم – الياف با استفاده از روانكاري كمينه
خادمي طاب ميثم(تاریخ دفاع: 1399/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي پارامترهاي موثر در فرايند ماشينكاري با استفاده از روانكاري كمينه و سيال سرد
باقري عباسعلي(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحلیل رفتاری ماشین کاری تخلیه الکتریکی آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V با استفاده از ترکیب نسبی دو نانو ذره به صورت همزمان در دی الکتریک
(0)
سعید اسکوئیان, ^وحید عابدینی*, ^علیرضا حاجی علی محمدی
تحلیل ماشین کاری و ماشین های ابزار
(2020-01-15)
طراحی دستگاه نیمه صنعتی شستشوی اولتراسونیک برای شستشوی رینگ پیستون پیش از پوششکاری
(2019-12-30 00:00:00)
بهبود طراحي و توسعه حلقه سمبه موتور براي استفاده در نسل جديد موتور
(2018-05-09 00:00:00)
بهبود طراحی و توسعه حلقه سمبه موتور برای استفاده در نسل جدید موتور
(2018-03-20 00:00:00)
طراحی و ساخت دستگاه نیمه صنعتی میکروسوراخکاری رینگ روغن پیستون موتورهای احتراقی
(2020-02-02)
طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری تخلخل هلیوم در فشار همه جانبه برای مغزه های چاه های نفت
(2018-10-15)
مطالعه تجربی اثر امواج اولتراسونیک بر ماشینکاری قطعات دوجنسی
(2018-12-12)
تاثیر روش ساخت و عملیات حرارتی بر رفتار خزشی یک سوپرآلیاژ پایه نیکل
(2017-06-12)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
منابع درس کارگاه انیورسال 2   (169 بار دانلود)
دستور کار آزمایشگاه هیدرولیک   (665 بار دانلود)
نمرات مستمر درس روشهای تولید-نیمسال دوم سال 98-99   (264 بار دانلود)
نمرات مستمر درس ماشین ابزار تولیدی (تیر 99)   (267 بار دانلود)
نمرات مستمر درس ماشین ابزار تولیدی (تیر 99)   (284 بار دانلود)
جلسات 11 و 12   (333 بار دانلود)
جلسات 13 و 14   (283 بار دانلود)
نمرات میان ترم شماره 1-درس روش های تولید-نیمسال دوم سال 98-99   (329 بار دانلود)
طراحی محصول جدید   (382 بار دانلود)
نمرات درس انیورسال 2-نیمسال دوم سال 98-99   (297 بار دانلود)
درس سیزدهم-تحلیل المان محدود ترانسدیوسر اولتراسونیک   (618 بار دانلود)
جلسات دوم و سوم   (459 بار دانلود)
درس فرآیندهای الکتروفیزیکی- جلسات سوم تا پنجم   (414 بار دانلود)
جلسه یازدهم-واتر جت   (673 بار دانلود)
بخش دوم سنگ زنی   (820 بار دانلود)
جلسه دوازدهم   (870 بار دانلود)
جلسه دهم   (1231 بار دانلود)
جلسه نهم   (548 بار دانلود)
جلسات هفتم و هشتم   (821 بار دانلود)
معرفی کاربردهای اولتراسونیک   (511 بار دانلود)
کاربرد رباتیک در ریخته گری دایکاست   (433 بار دانلود)
ویدیوی ربات گذاشت و برداشت قطعه کار   (420 بار دانلود)
ویدیوی ربات جوشکاری   (365 بار دانلود)
جلسات نهم و دهم   (419 بار دانلود)
جلسه هشتم   (428 بار دانلود)
جلسه سوم و چهارم   (400 بار دانلود)
ویدیوی معرفی مته های سوراخکاری   (435 بار دانلود)
تکلیف شماره 1   (340 بار دانلود)
جلسه ششم-اصلاحیه   (487 بار دانلود)
جلسه اول   (351 بار دانلود)
جلسات اول تا چهارم   (464 بار دانلود)
جلسه دوم   (428 بار دانلود)
جلسه اول   (401 بار دانلود)
جلسه اول   (648 بار دانلود)
جلسه دوم   (527 بار دانلود)
جلسات سوم تا ششم   (1057 بار دانلود)
اسلایدهای میان ترم   (644 بار دانلود)
اسلایدهای پایان ترم   (604 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
کاربرد هیدرولیک و سیستم های بادی   (130 بار دانلود)
رشته : مهندسی ساخت و تولید
انیورسال 2   (309 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : ساخت و تولید
تولید مخصوص   (352 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : ساخت و تولید
فرآیندهای الکتروفیزیکی   (400 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : ساخت و تولید
ماشین ابزار تولیدی   (355 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : ساخت و تولید
روش های تولید   (414 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : عمومی
سیستم های تولید صنعتی   (370 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : ساخت و تولید

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده مکانیک طبقه همکف
ahajiali@semnan.ac.ir
(+98)2331533362

فرم تماس